Aktualności i nowości w prawie

News

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustawy o rachunkowości. (tj. z 2013 r. Dz.U Nr 330 ze zm). Możliwość taką daje Dyrektywa UE 2013/34/UE dotycząca sprawozdań finansowych. Projekt w założeniu ma cel obniżenia kosztów prowadzenia rachunkowości dla 1,7 mln. mikro-przedsiębiorców. I tak zgodnie  projektem uproszczone księgi rachunkowe będą mogli prowadzić:

Czytaj więcej...

Nowe rozporządznie z 14.03.2013 zobowiązuje przedsiębiorców do jednoznacznego identyfikowania towarów i usług na paragonach fiskalnych. Podatnicy mają dostosowanie w/w wymogów rozporządzenia (Opublikowanego w Dz.U. 2013, poz. 363) do 30 września 2013 r. I tak w dotychczasowym określeniu np. warzywa/owoce musi być: np. pomidory, gruszki, cebula itd.

Czytaj więcej...

Dziś spółki komandytowe są atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ograniczenie odpowiedzialności komandytariuszów za zobowiązania spółki oraz optymalizacje podatkowe – 19% podatek od wypracowanych zysków. Od 1.01.2014 r. Spółki komandytowe (SK) staną się podatnikami CIT i będą płaciły podatek 19 % od dochodu oraz 19% podatek od zysku do podziału między wspólników.

Czytaj więcej...

W dniu 29.08.2013 Prezydent R.P podpisał zmianę ustawy o podatku od towarów i usług która wejdzie w życie od 1.10.2013 r. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany uniemożliwiające nadużycia w VAT. Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog towarów, do których stosujemy odwrócony VAT. Wprowadzono także odpowiedzialną solidarność sprzedawcy i nabywcy za zobowiązania podatkowe przy zakupie paliw.

Czytaj więcej...

W Dzienniku Ustaw z dnia 27.08.2013 poz. 985 opublikowana została sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z którego wynika, że niezgodne z konstytucją są niektóre przepisy o pit_ a  m.in. definicja przychodów nie znajdująca pokrycia z nieujawnionych źródeł  lub pochodzącego z nieujawnionego źródła w latach 1998 – 2006 r. Wniosek o wznowienie postępowania w w/w sprawie można składać w terminie do 27 września 2013 r. do organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

Czytaj więcej...

Minister Finansów w dniu 8.08.2013 r. nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 wydał interpretację ogólną opartą na wyroku T SUE z 16.05.2013 r. w sprawie C-169/12 w której zdecydował, że to podatnik (transportowiec) zdecyduje kiedy spłaci VAT od wykonanych usług transportowych i może rozpoznać obowiązek podatkowy wg zasad szczególnych lub w terminie wystawienia faktury VAT.

Czytaj więcej...