Aktualności i nowości w prawie

Od kiedy i kto będzie mógł prowadzić uproszczone księgi handlowe

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustawy o rachunkowości. (tj. z 2013 r. Dz.U Nr 330 ze zm). Możliwość taką daje Dyrektywa UE 2013/34/UE dotycząca sprawozdań finansowych. Projekt w założeniu ma cel obniżenia kosztów prowadzenia rachunkowości dla 1,7 mln. mikro-przedsiębiorców. I tak zgodnie  projektem uproszczone księgi rachunkowe będą mogli prowadzić:

Więcej…

 

Już od 1.10.2013 r. będzie zmiana VAT w sprawie towarów tzw. wrażliwych

W dniu 29.08.2013 Prezydent R.P podpisał zmianę ustawy o podatku od towarów i usług która wejdzie w życie od 1.10.2013 r. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany uniemożliwiające nadużycia w VAT. Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog towarów, do których stosujemy odwrócony VAT. Wprowadzono także odpowiedzialną solidarność sprzedawcy i nabywcy za zobowiązania podatkowe przy zakupie paliw.

Więcej…

 

Kary za niedostosowanie kas fiskalnych do wymogów rozporządzenia Min Fin z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas fiskalnych.

Nowe rozporządznie z 14.03.2013 zobowiązuje przedsiębiorców do jednoznacznego identyfikowania towarów i usług na paragonach fiskalnych. Podatnicy mają dostosowanie w/w wymogów rozporządzenia (Opublikowanego w Dz.U. 2013, poz. 363) do 30 września 2013 r. I tak w dotychczasowym określeniu np. warzywa/owoce musi być: np. pomidory, gruszki, cebula itd.

Więcej…

 

Zapłacony podatek od nieujawnionych dochodów w stawce 75% za okres od 1998 do 2006 r. do odzyskania tylko do 27.09.2013 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 27.08.2013 poz. 985 opublikowana została sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z którego wynika, że niezgodne z konstytucją są niektóre przepisy o pit_ a  m.in. definicja przychodów nie znajdująca pokrycia z nieujawnionych źródeł  lub pochodzącego z nieujawnionego źródła w latach 1998 – 2006 r. Wniosek o wznowienie postępowania w w/w sprawie można składać w terminie do 27 września 2013 r. do organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

Więcej…

 

 

_____ _____

___